Instrukcja trenera i uczestnika w ramach systemu szkolenia dla eko-konsultanta biurowego

System szkolenia dla eko-konsultanta biurowego oparty jest na aktualnych głównych tendencjach europejskich i umożliwia kompatybilność z istniejącymi strukturami lub szkoleniami zawodowymi. Proponowany program nauczania i profil eko-konsultanta biurowego jest oparty na Europejskich Ramach Kwalifikacji (ERK), które istnieją w większości krajów europejskich.

Interaktywna platforma e-learningowa „Eko-konsultant biurowy” jest internetowym narzędziem edukacyjnym przeznaczonym do prowadzenia zajęć e-learningowych z zakresu oszczędzania zasobów i energii oraz promowania koncepcji zielonego wzrostu.

Narzędzie edukacyjne zapewni szeroką gamę możliwości, zasobów i nowych strategii edukacyjnych i szkoleniowych. Rezultat ten ma na celu zapewnienie wysokich standardów edukacji i szkoleń w zakresie doradztwa ekologicznego w biurach oraz ustanawia ramy dla możliwości e-learningu.

Celem tego dokumentu jest zapoznanie potencjalnych użytkowników z utworzoną interaktywną platformą edukacyjną i jej podstawowymi funkcjami, aby ułatwić prawidłowe i płynne korzystanie z tych narzędzi e-learningowych.

W tym kursie znajdziesz 6 modułów, w tym:

– Zagadnienia teoretyczne – dostępne on-line za pośrednictwem specjalnej strony szkoleniowej; można również drukować i rozpowszechniać materiały w organizacjach partnerskich.

– Kwestionariusze samooceny (quizy) – specyficzne dla każdego modułu, zawierające do 10 pytań wyboru/wielokrotnego wyboru. Nauczyciele zawsze mogą skontaktować się z administratorem strony internetowej w przypadku konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub aktualizacji
w dziale samooceny. Dozwolonych jest do 10 prób.

– Zadania – konkretne zadania do wykonania indywidualnie lub w grupie z innymi studentami.

– Zasoby – dodatkowe linki, pliki, artykuły itp., które pomogą zagłębić się w zawartość modułów.

Wprowadzenie do e-learningu

E-learning jest powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu do ogólnych szkoleń pracowników. Ze względu na dużą liczbę uczestników, stosunkowo wysoki koszt e-learningu może być uzasadniony, a jego elastyczność jest dobrze dostosowana do tego, aby uczestnicy mogli ukończyć szkolenie, kiedy mają na to czas. Ponadto, istnieją kwestionariusze samooceny, które pozwalają uczestnikom, którzy już rozumieją materiał, na wypełnienie testu wstępnego, a w przypadku pozytywnego wyniku, na uniknięcie poświęcania czasu na tematy, w których są już kompetentni.

Wymagania dla uczestnika szkolenia i trenera

• komputer z przeglądarką internetową, taką jak Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome itp .;

• aktywowane pliki cookie;

• stabilne połączenie internetowe;

Języki interaktywnej platformy e-learningowej

Platforma edukacyjna „Eko-konsultant biurowy” umożliwia utworzenie struktury kursu w kilku językach, zgodnie z dodatkowym zapotrzebowaniem. Oto dostępne języki: angielski, francuski, niemiecki, węgierski, litewski, norweski, polski.

Główne części platformy e-learningowej

Menu główne serwisu znajduje się w prawym górnym rogu strony.

Obejmuje następujące części:

• O projekcie

• Kursy (zawiera główny rezultat – szkolenie dla eko-konsultanta biurowego, które z kolei składa się
z 6 modułów i 6 kwestionariuszy samooceny).

• Partnerstwo (krótki opis organizacji partnerskich projektu)

• Podręcznik

• Wybór języka

W lewym górnym rogu strony internetowej znajdują się dane kontaktowe.

Certyfikacja

W Europie wprowadzono wspólny system punktowy. Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) jest w niektórych krajach europejskich stosowany jako główny system punktacji i oceniania.

W zależności od kraju, jeden punkt kredytowy ECTS odpowiada średnio od 25 do 30 godzinom nauczania. Przykłady obejmują: na Litwie – 1 ECTS = 27 godzin nauki; w Niemczech i na Węgrzech – 1 ECTS = 30 godzin nauki, itd. Proponowane szkolenie ma nakład pracy 60 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS. Punkty mogą być przyznane tylko w przypadku włączenia szkolenia do programu nauczania instytucji edukacyjnej, która zgodnie z prawem może przyznawać punkty kredytowe.
W przeciwnym razie, jeżeli szkolenie jest prowadzone przez instytucję, która zgodnie z prawem nie może przyznać punktów kredytowych, uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, określające czas trwania kursu oraz pomyślne zaliczenie testu końcowego.