Szkolenie “Eko-konsultant biurowy”

(0 Opinia)
Bezpłatne
book-4126481_1920.jpg
Grupa docelowa: • publiczni i prywatni dostawcy usług edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych, publiczne służby zatrudnienia;
• organizacje pozarządowe, ośrodki szkolenia zawodowego,  stowarzyszenia;
• edukatorzy/trenerzy/doradcy aktywni w sektorze edukacji dorosłych, menadżerowie, praktycy zagadnienia, doradcy, decydenci;
• Prywatne osoby szkolące się: osoby dorosłe z co najmniej średnim wykształceniem, które nie mają wystarczających umiejętności, aby zaistnieć na rynku pracy; pracujący w upadających sektorach; pracownicy montażowo-remontowi, pracownicy administracyjni, którzy są bezrobotni, niedostatecznie zatrudnieni lub którzy potrzebują podnieść swoje kompetencje.
Poziom: 4 poziom ERK (EQF)
Wymagania wstępne; potrzebne materiały: Aby wziąć udział w tym kursie należy posiadać co najmniej wykształcenie średnie oraz posiadać co najmniej podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Aby wziąć udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych za pośrednictwem platformy edukacyjnej on-line, należy mieć dostęp do Internetu za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych.
Ocena/ewaluacja/kryteria certyfikacji: Ocena będzie się składać z testu wyboru/testu wielokrotnego wyboru.

Funkcje kursu

  • Wykłady 30
  • Quizy 6
  • Trwanie 60 godzin
  • Poziom Wszystkie poziomy
  • Język Polski
  • Studenci 0
  • Oceny Tak