Prosjektet har som mål å internasjonalt utvikle og pilotere nyskapende opplæringspraksis, metodiske verktøy og sertifiseringssystem, som er skapt for interessenter i voksenopplæringssektoren som søker å forbedre arbeidsmarkedsmuligheter ved å forfølge/undervise en karriere innen ressurs- og energisparende atferd sammen med Grønn Vekst-konseptene i kontormiljø ved å utveksle ideer, kunnskap, erfaring og god praksis.

Rundt 75 % av europeerne bor og jobber i byer. Flertallet av miljøutfordringene kommer i dag fra bymiljøer hvor de fleste organisasjoner, uavhengig av sektor og størrelse, har sitt kontor eller administrasjon av noe slag. Det anslås av uavhengige studier at kostnadene for bortkastede ressurser ved typiske kontorer kan være så høye som 4% av omsetningen. Dessuten anslås at 40 % av råvarene og ressursene i verden forbrukes av kontorer. Derfor er det viktig å utvikle utdanningsmetoder og effektive teknikker for næringslivet, lærere, elever på alle nivåer for å bekjempe overforbruk i det daglige næringslivet i samsvar med EU2020-strategiens prioriteringer for å bevege seg mot en lavkarbonøkonomi med sterk vekt på jobbskaping innen utdanning og sysselsetting; og EUs strategi for bærekraftig utvikling med vekt på en lavkarbon, kunnskapsbasert og ressurseffektiv økonomi.

Vår behovsanalyse er basert på klare indikatorer, noe som tyder på at jobbprofilen til Office Eco Consultant viser et stort potensial ettersom den naturlig utvikler seg fra dagens sosiale, miljømessige og økonomiske behov på en moderne arbeidsplass. Det er flere faktorer som påvirker det fremtidige innholdet i relaterte tjenester, og som følgelig endrer innholdet i stillingsprofiler og jobbkompetanser.

Forsterket transnasjonalt samarbeid mellom potensielle interessenter: prosjektpartnere, offentlige og private opplæringssentre, offentlige arbeidsformidlingstjenester, frivillige organisasjoner, flermedlemsforeninger er nødvendig for å effektivisere de nasjonale forskjellene og tilby et enhetlig opplæringssystem. Foruten organisasjoner, vil hovedmålgruppene være: lærere/trenere/trenere aktive i voksenopplæringen, oppgavekoordinatorer, prosjektledere, rådgivere, beslutningstakere. Private brukere: voksne med minst videregående utdanning som ikke har nok kompetanse til å etablere seg i arbeidsmarkedet; arbeid i krympende sektorer; vedlikeholds- og administrativt ansatte som er arbeidsledige, undersysselsatte eller som trenger å heve kompetansen sin. Forventede resultater vil skape et innovativt opplæringssystem for å bekjempe arbeidsledighet gjennom introduksjon av en ny yrkesprofil “Office ECO Consultant” sammen med tilsvarende opplæringsmetodikk og ECTS (Europeiske studiepoeng overføring og akkumuleringssystem) -basert læreplan.