Trener- og lærlingshåndbok for opplæringssystemet til Office ECO Consultant

Opplæringssystemet for Office Eco Consultant er basert på nåværende europeiske tendenser og tillater kompatibilitet med eksisterende strukturer eller med profesjonell opplæring. Foreslått læreplan og Office Eco Consultant-profil er basert på European Framework of Qualification (EFQ) som finnes i de fleste europeiske land.

Interactive Office Eco Consultant E-læringsplattform er et nettbasert læringsverktøy dedikert til e-læringsaktiviteter innen ressurs- og energisparing samt forfremmelse av Grønn Vekst-konseptene.

Dette læringsverktøyet vil gi deg et bredt utvalg av muligheter, ressurser og nye strategier for utdanning og opplæring. Dette skal sikre høye standarder for kontormiljøkonsulentutdanning og -opplæring samt etablerer et rammeverk for e-læringskapasitet.

Formålet med dette dokumentet er å introdusere potensielle brukere til den opprettede interaktive læringsplattformen og dens grunnleggende funksjoner for smidig bruk av e-læringsverktøyene.

I dette kurset finner du 6 moduler, inkludert:

– Teoretisk innhold – tilgjengelig på nett via en spesifikk nettbasert opplæringsside; kan også skrives ut og distribueres på partnerorganisasjonssentre.

– Selvevalueringsspørreskjemaer (quizer) – spesifikt for hver modul, med opptil 10 flervalgsspørsmål hver. Lærere kan alltid kontakte administratoren av nettsiden i tilfelle det er behov for endringer eller oppdateringer av selvevalueringsdelen. Opptil 10 forsøk er tillatt.

– Oppgave – spesifikke oppgaver som skal utvikles individuelt eller i gruppe med andre elever.

– Ressurser – flere filer, artikler osv. som vil hjelpe deg med å gå dypere inn i modulens innhold.

– Evaluering – denne delen skal gi brukerne en mulighet til å legge igjen svar og/eller spørsmål angående opplæringskurset samt kommunisere med hverandre og lærere.

Introduksjon av e-læring

E-læring brukes ofte i ulike bransjer for generell opplæring av ansatte. De relativt høye kostnadene ved e-læring kan forsvares med et stor antallet av brukere. Fleksibiliteten er godt egnet til å la brukere gjennomføre opplæringen når de kan. Det finnes også selvevaluerings spørreskjemaer som lar kompetente brukere fullføre en forhåndstest, og hvis de er vellykket unngå å bruke tid på emner som de allerede er kompetente i.

Krav til elev og lærer

• En PC med en nettleser som Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, osv.;

• Cookies aktivert;

• En stabil Internett-tilkobling.

Interaktive e-læringsplattformspråk

Office Eco Consultant læringsplattform gjør det mulig å sette opp en kursstruktur på flere språk i henhold til forespørsel. Tilgjengelige språkene: engelsk, fransk, tysk, ungarsk, litauisk, norsk, polsk.

Hoveddeler av e-læringsplattformen

Hovedmenyen til nettsiden er plassert i en øvre høyre hjørne. Med følgende deler:

• Om prosjektet

• Kurs (inneholder hoveddelen – Office Eco Consultant-kurset som igjen består av 6 moduler og 6 selvevaluerings spørreskjemaer).

• Partnerskap (kort beskrivelse av prosjektpartnerorganisasjoner)

• Håndbok

• Språkvalg

Kontaktinformasjon finnes på den øvre venstre hjørne av nettsiden.

Sertifisering

I Europa er det innført et felles kredittsystem. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) brukes i noen europeiske land som hovedpoeng- og karaktersystem.

Avhengig av land kan ett ECTS-poeng i gjennomsnitt utgjøre mellom 25 og 30 studietimer. Eksempler inkluderer: I Litauen – 1 stp = 27 studietimer; i Tyskland og Ungarn – 1 stp = 30 studietimer osv. Foreslått kurs har en arbeidsmengde på 60 studietimer, som tilsvarer 2 studiepoeng. Studiepoeng kan kun gis ved integrering av kurset i et læringsprogram til en utdanningsinstitusjon som lovlig kan gi studiepoeng. Ellers, hvis opplæring gis av en institusjon som lovlig ikke kan gi studiepoeng, får deltakerne et sertifikat som beviser deltagelse i opplæringsprogrammet, som indikerer lengden på kurset samt vellykket gjennomføring av en avsluttende test.