Office ECO Consultant-kurs

(0 review)
Free
book-4126481_1920.jpg

Målgruppen:

  • offentlige og private tilbydere av voksenopplæring og opplæring, offentlige arbeidsformidlingstjenester;
  • NGOer, AMK-sentre og foreninger med flere medlemmer;
  • lærere/trenere/ som er aktive i voksenopplæringen, ledere, rådgivere, beslutningstakere;
  • private brukere: voksne med minst videregående opplæring som ikke har nok kompetanse til å etablere seg på arbeidsmarkedet; arbeid i krympende sektorer; vedlikeholds- og administrativt ansatte som er arbeidsledige, undersysselsatte eller som trenger å heve kompetansen sin.

Nivå:

4 nivå EQF

Krav og nødvendige materialer:

For å delta på dette kurset må man ha minst videregående utdanning og ha minst grunnleggende kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. For å bruke Online Learning Platform, må man ha tilgang til Internett.

Vurdering/evaluering/ sertifiseringskriterier:

Vurderingen vil bestå av en flervalgsprøve.

Course Features

  • Lectures 24
  • Quizzes 6
  • Skill level All levels
  • Language English
  • Students 0
  • Assessments Yes