“Biuro EKO konsultanto” mokymo sistemos instruktorių ir mokinių darbo vadovas

Biuro EKO konsultanto mokymo sistema yra pagrįsta šiuo metu ES vyraujančiomis svarbiausiomis tendencijomis ir yra suderinama su įvairiais mokymo būdais. Siūloma mokymo programa ir „Biuro EKO konsultanto“ veiklos profilis yra paremti Europos kvalifikacijų sąranga (angl. European Framework of Qualification – EFQ), kuri yra naudojama daugelyje Europos šalių.

Interaktyvi “Biuro EKO konsultanto” projekto E-mokymosi platforma – tai nuotolinio mokymosi priemonė, skirta e. mokymosi veikloms išteklių ir energijos taupymo srityje vykdymui bei žaliosios ekonomikos koncepcijų propagavimui.

Ši mokymosi priemonė suteiks įvairių suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo galimybių, išteklių ir naujų strategijų. Projekto vykdymo metu sukurti produktai yra skirti užtikrinti aukštus biuro EKO konsultantų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo standartus bei sukurti e. mokymosi galimybes.

Šio dokumento tikslas – supažindinti potencialius vartotojus su sukurta interaktyvia mokymosi platforma bei pagrindinėmis jos funkcijomis, siekiant padėti jiems tinkamai ir sklandžiai naudotis šiomis e. mokymosi priemonėmis.

Šį mokymų kursą sudaro 6 moduliai, kuriuos sudaro:

– Teorinis turinys – pasiekiamas internetu per specialiai tam skirtą internetinį puslapį; taip pat visa reikalinga informacija gali būti atspausdinta ir platinama partnerių organizacijų centruose.

– Įsivertinimo klausimynai (testai) – kiekvienam moduliui yra sukurta iki 10 klausimų, turinčių kelis skirtingus atsakymų variantus. Dėstytojai visada gali kreiptis į tinklalapio administratorių, jei reikia atlikti žinių įsivertinimo skilties pakeitimus ar atnaujinimus. Šiuo metu leidžiama iki 10 testo atlikimo bandymų vienam naudotojui.

– Užduotys – įvairios konkrečios užduotys, kurias reikia atlikti individualiai ir/arba grupėje su kitais besimokančiaisiais.

– Ištekliai – papildomos nuorodos, failai, straipsniai ir kt., kurie padės gilintis į modulių turinį.

– Apžvalga ir atsiliepimai. Šios skilties tikslas – suteikti vartotojams galimybę palikti atsakymus ir (arba) klausimus apie mokymo kursą, taip pat bendrauti tarpusavyje ir su instruktoriais.

Susipažinimas su nuotolinio mokymosi platforma

Nuotolinis mokymasis dažnai naudojamas įvairiose švietimo, verslo ir kt. srityje darbuotojų bei besimokančiųjų mokymui. Dėl didelio potencialių besimokančiųjų skaičiaus galima pateisinti santykinai dideles e. mokymosi sistemos kūrimo išlaidas, be to, E-mokymosi sistemos lankstumas puikiai tinka tam, kad besimokantieji galėtų prisijungti jiems patogiu metu. Taip pat yra sukurti žinių įsivertinimo klausimynai, leidžiantys besimokantiesiems, kurie jau yra susipažinę su tema, atlikti testą iš anksto – paaiškėjus, kad žinios konkrečioje srityje yra pakankamos, galima negaišti laiko temoms, kurios jau yra išmoktos.

Reikalavimai mokiniui ir mokytojui

  • Kompiuteris su interneto naršykle, pvz., Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome ir kt.;
  • Įjungti slapukai;
  • Stabilus ir pakankamai gerai veikiantis interneto ryšys;

Interaktyvios E-mokymosi platformos kalbų pasirinkimas

„Biuro EKO konsultanto“ E-mokymosi platforma sukurta taip, kad mokymosi medžiaga gali būti prieinama keliomis kalbomis, esant poreikiui – galima pridėti papildomas kalbas. Šiuo metu galimos pasirinkti kalbos: anglų, prancūzų, vokiečių, vengrų, lietuvių, norvegų, lenkų.

Pagrindinės nuotolinio mokymosi platformos dalys

Pagrindinis E-mokymosi svetainės meniu yra viršutiniame dešiniajame puslapio kampe. Jį sudaro šios dalys:

• Apie projektą

• Kursai (tai pagrindinis projekto veiklos rezultatas – ,,Biuro EKO konsultanto” mokymo kursas, kurį savo ruožtu sudaro 6 moduliai ir 6 žinių įsivertinimo klausimynai).

• Partnerystė (trumpas projekto partnerių organizacijų aprašymas)

• Vadovas

• Kalbos pasirinkimas

Viršutiniame kairiajame tinklalapio kampe pateikiama kontaktinė informacija.

Sertifikavimas

Europoje šiuo metu galioja vieninga mokslo kreditų sistema. Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (angl. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) kai kuriose Europos šalyse naudojama kaip pagrindinė kreditų skyrimo ir žinių vertinimo sistema.

Priklausomai nuo šalies, vienas ECTS kreditas gali būti lygus nuo 25 iki 30 studijų valandų. Pavyzdžiai: Lietuvoje – 1 ECTS = 27 studijų valandos; Vokietijoje ir Vengrijoje – 1 ECTS = 30 studijų valandų ir tt. Siūlomas mokymo kurso darbo krūvis sudaro 60 mokymosi valandų, tai prilygsta 2 ECTS kreditams. Pabrėžtina, kad kreditai gali būti suteikiami tik tuo atveju, jei mokymo kursą integruojate į mokymo įstaigos, galinčios teisėtai suteikti ECTS kreditus, mokymosi programą. Priešingu atveju, jei mokymus organizuoja institucija, kuri teisiškai negali suteikti kreditų, dalyviams išduodamas mokymo programos baigimą patvirtinantis pažymėjimas, nurodantis kurso trukmę bei sėkmingą baigiamojo žinių įsivertinimo testo išlaikymą.